א אל"ף
ב בי"ת
ג גימ"ל
ד דל"ת
ה ה"א
ו ו"ו
ז זי"ן
ח חי"ת
ט טי"ת
י יו"ד
כ כ"ף
ך כ"ף סופית
ל למ"ד
מ מ"ם
ם מ"ם סופית
נ נו"ן
ן נו"ן סופית
ס סמ"ך
ע עי"ן
פ פ"א
ף פ"א סופית
צ צד"י
ץ צד"י סופית
ק קו"ף
ר רי"ש
ש שי"ן
ת ת"ו

אליאן, בחרי רקע אחר

background 1
background 2
background 3